Získejte manažery a manažerky,
kvůli kterým zaměstnanci neodchází

Pomohu Vám s rozvojem manažerů, manažerek a jejich nástupců. Tak, aby lidé kvůli nim neodcházeli, dosahovali lepších výsledků a firma prosperovala.

Jak Vám pomohu?

Školení, kurzy, workshopy

Umí vaši manažeři motivovat zaměstnance? Umí jim dávat konstruktivní zpětnou vazbu? Zvládají nábor nových kolegů?

Školení nebo workshop na dané téma může přinést „AHA“ moment a přiměje manažera na svém stylu vedení něco změnit.

Zajímají mě vaše potřeby a problém, který řešíte. Vzdělávací akce připravuji firmám na míru ve spolupráci s HR, nadřízenými a samotnými účastníky.

Manažerská akademie

Jsou vaši noví manažeři připraveni na novou roli? Nebo jejich výběr připomíná „…na koho to slovo padne,…“?

Připravte své budoucí manažery na novou roli. Díky tomu předejdete nestabilitě a počátečním karambolům po jejich nástupu do funkce.

Témata jako efektivní nábor, motivace členů týmu, jejich rozvoj nebo zpětná vazba. Těmto a dalším tématům se v manažerské akademii věnujeme.

Koučink a mentoring pro manažery

„Když já to všechno vím, stejně mi to tady ale nefunguje.“
„V tomhle případě nevím, co mám vlastně dělat…“

Manažeři a manažerky každý den naráží na nové situace. Správné řešení často nebývá na první pohled vidět a oni si potřebují téma ujasnit.

Pomohu jim najít nejlepší cestu pro ně i zaměstnance. Během mentorovacích setkání ráda předám své manažerské zkušenosti.

Ceník (ceny jsou bez DPH)

Ceny jsou stanoveny pro skupinu do 12 účastníků, při poskytnutí prostor zadavatelem

Jednorázový jednodenní trénink + 90 minut reflexe

Jednodenní trénink, reflexe s účastníky po cca 4-6 týdnech
40 000 Kč

Kontinuální vzdělávání v tématu

5 dvouhodinových setkání na dané téma, aktivity mezi jednotlivými setkáními
50 000 Kč

Půlroční rozvojové programy

Témata dle vstupní analýzy potřeb.
Může zahrnovat tréninky, Mastermind skupiny, reflexe, aktivity mezi tréninky, koučink a mentoring
od 200 000 Kč

90 minut koučinku, mentoringu, konzultace

Ideální interval setkání je 1x za 2-3 týdny
3 000 Kč