Zdraví zaměstnanců na předních příčkách

Bolesti hlavy, teplota, bolavá záda. To je jen pár projevů nemoci, které můžou zamávat i s pracovním výkonem zaměstnance nebo celého týmu. Pokud se zaměstnanec necítí zdravě, nepodává stoprocentní výkon. Proto jsem jako team leader přemýšlela, jak to udělat, abych zdraví zaměstnanců posílila a vedla je ke zdravému životnímu stylu, s téměř nulovým rozpočtem a s jejich převzetím odpovědnosti za své vlastní zdraví. A protože věřím, že zdraví zaměstnanci jsou základ každé firmy, sdílím své postupy.

Otázku péče o zdraví zaměstnanců otevřel průzkum spokojenosti. V něm kolegové v týmu uvedli, že se zaměstnavatel o jejich zdraví nestará dostatečně. Abych jako team leader zjistila, co je pro kolegy důležité a na základě čeho odevzdávali své hodnocení, rozhodla jsem se jich zeptat a uspořádala workshop.

Na týmovém workshopu jsem od všech kolegů sesbírala nápady k tomuto tématu. Posléze jsem vytvořila pracovní skupinu, které bylo téma zdraví blízké, a v ní jsme přemýšleli, jaké aktivity můžeme jako tým realizovat sami bez vyššího managementu. Na těch jsme dál pracovali.

workshop a brainstorming aktivit pro zdraví zaměstnanců

Zdravá strava

svačiny

Pro začátek jsme zavedli zdravé svačiny pro tým. Svačiny byly na dobrovolné bázi a připravovali je kolegové z pracovní skupiny (pojmenované Be healthy, be wealthy). Každý týden pracovní skupina určila den, kdy se svačina podává. Daný kolega, který svačinu připravoval, si mohl sám zvolit, co to bude. Požadavky na svačinu byly jednoduché: z dostupných surovin, cenově přijatelné (ideálně do 150 Kč na svačinu pro celý tým) a zdravé. Ostatní členové měli za úkol napsat do tabulky, zda v kanceláři budou nebo ne, aby mohla pracovní skupina naplánovat počet porcí. .

Kolega svačinu připravil, rozdal ostatním a team leaderovi přinesl účtenky k vyúčtování. Nejsem zastáncem tlačení nějaké iniciativy na sílu, účast byla tedy dobrovolná. Stejně tak když místo svačiny byl zázvorový čaj pro všechny, protože do přípravy přišlo něco důležitějšího, nebrali jsme to jako selhání. Dle mého názoru právě ta dobrovolnost, nenásilnost a důraz na to, že aktivitu děláme všichni pro sebe navzájem, byly faktory, které přispěly k jejímu udržení. Pravidelně jsem navíc členy pracovní skupiny ocenila (slovně, mým vlastním zapojením, posláním drobné odměny, ukázáním dopadu a šíření do dalších týmů apod.).

Postupem času se objevil nápad na podporu dodržování pitného režimu. Do kanceláře jsme proto pořídili velkou skleněnou nádobu s kohoutkem, kterou jsme vždy ráno naplnili vodou a přidali do ní citron, okurku nebo jiné ovoce. Tím, že byla nádoba blíž stolům než kuchyňka, a navíc v ní bylo barevné ovoce, kolegové opravdu pili více.

Sportovní aktivity

sportem ku zdraví

Co se naopak s velkým úspěchem nesetkalo, bylo skupinové cvičení. Plánovali jsme společnou návštěvu fitness centra (které bylo v budově kanceláří), kolegyně, která je instruktorkou jógy, organizovala krátká cvičení v kanceláři. O žádnou z těchto aktivit ale nebyl velký zájem, proto jsme je zrušili.

Nejčastějším důvodem byl nevyhovující čas, „já chodím cvičit sám/sama“ nebo jiné priority. Proto jsme fyzickou aktivitu pozměnili. Zavedli jsme pouze dobrovolné procházky po obědě – ty každý začal využívat buď se skupinou nebo klidně sám. Mezi sebou jsme si pak sdíleli, kdo se kam chystá jít cvičit, a tím se navzájem inspirovali a motivovali.

Práce na dálku

Po dvou letech přišel covid, všichni jsme ze dne na den přešli na home office a svačiny a limonády v kanceláři přestaly dávat smysl. Proto jsme i naši zdravou iniciativu přenesli do online světa. Na každý měsíc jsem vytvořila „výzvy“, za jejichž plnění kolegové dostávali drobné odměny. Výzvy byly koncipované tak, aby si každý našel tu „svoji“ aktivitu a nenutili jsme nikoho k běhání, když si jde radši zaplavat. Kromě fyzických aktivit a zdravého stravování jsem navíc přidala aktivity z oblasti péče o své duševní zdraví – číst si knížku, meditovat, zavolat rodině nebo kamarádům.

wellbeing výzva pro zdraví

Díky tomu, že kolegové často posílali i fotky z aktivit, mohli jsme se motivovat a inspirovat navzájem. Fotky a informace jsem zahrnula do pravidelného newsletteru. V něm jsme navíc vždy určili „potravinu týdne“, ze které kolegové mohli vytvářet pokrmy a fotky zase pro inspiraci poslat.

Hodnocení

I zpětně hodnotím tyto zdravé aktivity pozitivně.

  1. Přinesly téma zdravého životního stylu do života všech členů týmu, a to velmi zblízka. Je rozdíl, když zavedu aktivitu na úrovni velké firmy pro 1500 zaměstnanců a pro malý tým, kde je atmosféra komornější. Najednou je téma osobnější, vidím, že se o zdraví stará i ten vedle mě. Ne nějaká paní z účetního.
  2. Pro zaměstnance začalo být přirozené se o své zdraví aktivně zajímat. Pro naprostou většinu z nich se dvacetiminutové procházky po obědě staly nepostradatelnou součástí jejich dne, díky měsíčním výzvám si našli ten svůj zdravý návyk a utužili ho. Po procházce byli veselejší a našli další energii pro odpolední práci.
  3. Díky tomu, že se jednalo o týmovou aktivitu pro všechny stejnou, přibylo téma k rozhovorům a tým to utužilo. Kolegové se potkávali u pití, u svačin, na procházce, získávali další společné zážitky.

Péče o vlastní zdraví je zodpovědností každého z nás, profituje z něj ale rozhodně i firma. Ta však nemusí investovat miliony do super fitness vybavení přímo v kanceláři, které nikdo nebude používat. Jde to i levněji – najít pár nadšenců ve firmě a podpořit je v jejich nápadech. Na oplátku získáte zaměstnance nejen zdravější, ale i spokojenější.

Pro další detaily mi neváhejte napsat.