Převezměte kontrolu nad svým kalendářem s Eisenhowerovou maticí

Kalendář plný meetingů, člověk neví, kam dřív skočit. 

Stanovení vašich cílů a priorit je nezbytnou součástí práce každého manažera. V množství úkolů však může být obtížné zjistit, které úkoly byste měli upřednostnit a co s těmi zbylými. Naštěstí existuje nástroj, který pomáhá: Eisenhowerova matice.

Pomocí Eisenhowerovy matice můžete vyhodnocovat úkoly na základě dvou kritérií: jejich důležitosti a naléhavosti. 

Eisenhowerova matice

Důležitost znamená, jak moc vás jejich splnění posune ke splnění cíle nebo jak moc je důležité, abyste zadaný úkol dělali přímo vy. Urgentností se rozumí, jak moc úkol hoří.

Často máme tendenci věnovat se zejména úkolům, které hoří, nezávisle na tom, jak jsou důležité. Dlouhodobé cíle, rozvoj týmu a péče o lidi jdou rázem stranou. Úkoly, které nejsou důležité, ale jsou naléhavé, jsou přitom ideálními kandidáty na delegování.

Delegování je skvělý způsob, jak pomoci vašemu týmu růst a zároveň vám ušetří více času, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité.

Při delegování úkolů je důležité najít kolegu, pro kterého bude úkol důležitý. Nestačí jen delegovat něco náhodnému členu týmu – tento úkol by jim měl pomoci dosáhnout jejich vlastních cílů, jako je získání nových dovedností (třeba prohloubení dovedností v Excelu), rozvoj jejich kariéry (prezentace na meetingu) nebo třeba vyzkoušení, zda by práce manažera byla pro ně.

Delegování  poskytuje příležitost k vybudování vašeho nástupce – někoho, kdo zná jednotlivé úkoly a může nakonec převzít otěže týmu od vás. Tímto způsobem se práce, kterou jste nyní do člověka vložili, může v dlouhodobém horizontu několikanásobně vrátit. Nejen vám, ale i týmu.

Chcete najít dlouhodobé řešení pro vaši vytíženost? Udělejte si čas, seznamte se s Eisenhowerovou maticí a použijte ji k prioritizaci vašich úkolů. Delegování je neuvěřitelně mocný nástroj, a pokud se používá správně, může vám a vašemu týmu pomoci dosáhnout vašich cílů rychleji.

Chcete vedle sebe parťáka, který vám pomůže najít cestu, jak úkoly stíhat s klidem?