Jak si Váš tým v uplynulém roce vedl?

Blíží se konec dalšího kalendářního roku. Často balancujeme nad tím, jak jsme v uplynulém roce sportovali nebo jedli. Už méně pozornosti ale věnujeme tomu, jak se nám vedlo s týmem a jeho vedením. Nicméně pouze pokud víme, kde se nacházíme, můžeme si realisticky vytyčit, kam se chceme v dalším roce posunout. Na jaké oblasti bychom se při balancování měli zaměřit? Čtěte níže.

Projděte si svůj kalendář nebo email a podívejte se, jaká témata jste v uplynulých dvanácti měsících v týmu řešili. Ať už se jedná o jednotlivé kolegy a jejich odchody, nástupy nebo nepřítomnosti, zákazníky, procesy v týmu nebo cokoli jiného. Přeci jen je rok dlouhá doba a ač se může zdát, že máme vše v čerstvé paměti, nemusí tomu tak být. Udělejte si tedy čaj nebo kávu, zapněte režim „Nerušit“ a věnujte čas uplynulým měsícům. Pomoci Vám v tom může i časová osa, kdy ke každému měsíci zkuste najít alespoň dvě témata, která jste v týmu řešili.

Jaké úspěchy se mému týmu povedly?

Které z oživených vzpomínek se týmu opravdu povedly? Vybruslili skvěle z náročné situace se zákazníkem? Zvýšili svou produktivitu nebo táhli za jeden provaz jako opravdový tým? Vyberte z událostí ty, které tým velmi dobře zvládl a u kterých jste byli na svůj tým pyšní. Pokud pracujete s časovou osou, označte je třeba zeleně.

Zamyslete se u jednotlivých úspěchů i nad tím, proč se týmu povedly. Pravděpodobně k úspěchům došlo proto, že tým ukázal a využil nějakou svoji silnou stránku. Když budete vědět, jaké silné stránky tým má nebo jaké dovednosti a vlastnosti využili, budete je příště využívat vědomě. Úspěchů bude tím pádem čím dál víc, tým bude spokojený a Vy taky.

Co se v týmu nepovedlo?

Žádný učený z nebe nespadl a chyby se prostě stávají. Abyste jim však v budoucnu mohli předcházet, je důležité vědět, proč k nim došlo. Vzpomeňte si tedy i na neúspěchy, které jste s týmem zažili. Kolega nedorazil bez omluvy na schůzku s důležitým zákazníkem? Šířily se v týmu pomluvy? Odpadl kolega na neschopenku a zbytek týmu nevěděl, kam dřív skočit?

Sepište si i tyto nepříjemné situace. Následně zhodnoťte, proč k nim došlo. Jak můžete v budoucnu zajistit, že k podobnému problému již nedojde? Vím, hodnotit zpětně je obtížné, pokud ale neznáme příčinu problému, těžko mu můžeme v budoucnu předejít.

Jednou z metod, jak k opravdové příčině problému dojít, je metoda „5 Proč“. Nemusíte samozřejmě využít všech pěti otázek, zkuste se ale ptát tak dlouho „Proč k tomu došlo?“, než to dál nepůjde.

Stížnosti a neúspěchy občas nemusí být způsobené naší vinou, ale třeba faktory, které nemůžeme ovlivnit. Se situacemi, které nemůžeme ovlivnit, je dobré se příliš netrápit a pouze se zamyslet, co je v našich silách, aby k situaci příště nedošlo.

Metoda 5 proč

Já jako leader – co se mi za rok povedlo?

Opěvovat svůj tým a jeho úspěchy je prací každého team leadera, neměli bychom ale zapomínat na vlastní podíl na úspěchu. Bez Vás by totiž tým nebyl tam, kde je, a situace by možná řešil jinak.

Pokud poznáte své silné stránky, můžete je nadále rozvíjet a využívat ve svůj prospěch.

V jaké situaci jste v uplynulém roce na sebe byli opravdu pyšní? Povedla se Vám komunikace se zákazníkem, ustáli jste nepříjemný rozhovor s podřízeným nebo s týmem zapracovali na rozvoji jejich dovedností? Prolétněte ještě jednou email a kalendář a zastavte se u všech témat, která považujete za úspěšná.

Stejně tak se nezapomeňte zamyslet, čím to bylo, že jste v dané situaci byli úspěšní. Pokud poznáte své silné stránky, můžete je nadále rozvíjet a využívat ve svůj prospěch.

Co se mi v uplynulém roce jako leaderovi nepovedlo?

Neomylní nejsou pouze členové našeho týmu. Je úplně normální i v roli manažera občas udělat chybu. Stejně jako u týmu však platí, že bychom si měli uvědomit, proč k dané chybě došlo, a snažit se s ní pracovat. Jen tak totiž můžeme předejít tomu, abychom stejnou chybu udělali i příště.

Zkuste si tedy vybavit situace, které jste nezvládli podle svých představ. Ujely Vám někde nervy? Nedodrželi jste slib daný týmu? Nepřišli jste na důležitou schůzku připraveni? Se všemi příčinami se dá pracovat. Sebekriticky si zhodnoťte, co konkrétně jste podcenili a zkuste vymyslet, co by Vám příště pomohlo, aby k chybě nedošlo. Dlouhé trápení nepomáhá nikomu, berte tedy téma jako uzavřené a začněte s čistým štítem.

Stanovte cíle nejprve sobě a pak týmu

Sebeřízení a seberozvoj jsou jedny z klíčových úkolů každého manažera. Pokud neuřídíte sebe, těžko uřídíte jiné, a pokud se nebude rozvíjet manažer, nebude se v dlouhodobém horizontu rozvíjet ani tým. Myslete na to při plánování Vašich aktivit a rozvojových plánů na další rok. Vycházejte při plánování ze svých silných stránek, které zase o kousek rozviňte. Stejně tak se poučte ze svých chyb a naplánujte si rozvojovou aktivitu, která Vám pomůže příště chyby neopakovat.

Znovu se podívejte na silné stránky a příčiny chyb svého týmu. Zkuste si na jejich základě vybrat tři oblasti, ve kterých chcete, aby se tým v příštím roce zlepšil. Na základě cílů se Vám budou aktivity k jeho dosažení plánovat lépe.

Pokud chcete s nastavováním cílů, týmové vize nebo zhodnocením silných stránek pomoci, napište mi. Ráda s Vámi při konzultaci proberu, co potřebujete a jak z Vás udělat skvělého leadera a z Vašeho týmu ten nejbáječnější ve Vašem světě.